Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wynajem podnośnika koszowego 2020-06-26 11:27 2020-07-01 11:00
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 2020-04-16 11:37 2020-04-21 11:00
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816L od km 0+015 do km 1+707 na odcinku Siedliszcze - Krowica — część I 2020-04-16 13:30 2020-04-20 11:00
4. Usługa wulkanizacyjna wraz z zakupem opon. 2020-04-02 09:56 2020-04-06 11:00
5. Usługa wulkanizacyjna wraz z zakupem opon 2020-03-24 13:59 2020-03-27 11:00
6. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 2020-03-20 11:23 2020-03-24 11:00
7. Zakup drobnych materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 2020-02-28 10:45 2020-03-02 11:00
8. Zakup drobnych materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 2020-02-19 14:52 2020-02-21 11:00
9. Opracowanie map do celów projektowych 2020-02-12 13:48 2020-02-14 11:00
10. Wynajem podnośnika koszowego 2020-02-06 10:56 2020-02-10 11:00
11. Opracowanie map do celów projektowych 2020-02-07 11:41 2020-02-10 11:00
12. Opracowanie map do celów projektowych 2020-01-31 10:10 2020-02-05 11:00
13. Zakup olei i smarów 2020-01-20 13:16 2020-01-23 10:00
14. Odbiór padłej zwierzyny 2020-01-15 09:33 2020-01-17 11:00
15. Zakup benzyny bezołowiowej (Pb) 2019-12-30 13:48 2020-01-10 10:00
16. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1820L, 1729l i 1821L na terenie gmin: Sawin i Ruda—Huta” 2019-10-25 13:55 2019-10-30 10:00
17. Zakup piaskarki 2019-10-11 10:25 2019-10-16 11:00
18. Dostawa znaków drogowych 2019-10-10 13:23 2019-10-16 10:00
19. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1803L na odcinku od km 6+265,00 do km 8+771,14 (gmina Sawin)” 2019-09-25 08:25 2019-09-30 11:00
20. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811L na terenie gmin: Siedliszcze i Rejowiec Fabryczny 2019-09-25 08:19 2019-09-30 10:00
21. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1730L na odcinku od km 7+795 do km 10+512,22 (gmina Sawin)” 2019-09-20 10:19 2019-09-24 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne